Arnholm, Johan Henrik

Birth Name Arnholm, Johan Henrik
Gender male
Age at Death 60 years, 11 months, 13 days

Notes

Note: 1

Person 271: ARNHOLM, Johan Henrik
Comment: Rättare och torpare

Note: 2

Johan Henrik Arnholm (son till torparen Erik Arnholm och Kajsa Jonsdotter) var född
den 28 juni 1844 på Kokaregården i Hovby socken (Hovby anexförsamling till Härene);
död den 11 juni 1905 i Brevik.<BR>
Gift år 1879 med Emma Christina Gustafsdotter (dotter till torparen Anders Gustaf
Larsson och hans maka). Hon var född den 28 januari 1855 i Ransberg; död den 25
februari 1927 i Mölltorp.<P>

Johan Henrik Arnholm benämnes i en anmärkning till Hovby husförhörslängd som
"barnhusbarn". Vad därmed avses är svårt att avgöra, han var dock legitim son till
Erik Arnholm. Vid 14 års ålder eller 1858 flyttade han som dräng till Ängsbo i Hovby.
Sedermera flyttade han till Fröjered, varifrån han kom till Ekhammar i Grevbäck 1
november 1872. Här bodde han kvar till 1875, då han tog anställning som rättare på
Hintzegården i Brevik. År 1876 bosatte han sig på minuteringsstället Hästhagen under
Garpagården och flyttade senare till ett torp under Kärret, båda i Breviks socken.
Här gifte han sig.<BR>
År 1883 flyttade familjen till Hjo landsförsamling, men flyttade redan 1885
tillbaka till Brevik, där fadern arbetade som torpare. Familjen bodde under åren på
olika ställen i församlingen.<BR>
Tre år efter Arnholms död eller 1908 flyttade änkan Emma Christina Gustafsdotter
(Arnholm) till sin fader med barnen David Oskar, Martin Natanael, Rut Naemi samt
Karl Gustaf, som varit utflyttad till Bäfve i Bohuslän men återkommit därifrån.
Fadern, Anders Gustaf Larsson, var då bosatt på Fagerhult, Ripanäs i Brevik.<BR>
Senare var Emma Christina med de hemmavarande barnen bosatt i Mölltorp. Åren 1918-20
förestod hon jämte dottern Rut Naemi marketenteriet på Ulfshults egendom i Grevbäck.

 

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Arnholm, Erik18061860
Mother Jonsdotter, Kajsa1811
    Brother     Arnholm, Gabriel 1831-08-21
    Brother     Arnholm, Sven Johan 1834-12-09
    Brother     Arnholm, Anders Gustaf 1838-10-09
    Brother     Arnholm, Janne 1841-09-20
         Arnholm, Johan Henrik 1844-06-28 1905-06-11
    Sister     Arnholm, Anna Helena 1846-12-17
    Brother     Arnholm, Erik Alfred 1852-02-20

Media

×
1/1 - D:/Dropbox/Scion/images/P271.jpg

Attributes

Type Value Notes Sources
REFN 271
 

Family Map

Ancestors