Hederstierna, Salomon

Birth Name Hederstierna, Salomon
Gender male
Age at Death 82 years, 5 months, 18 days

Notes

Note: 1 (Source text)

TAB 3
Salomon Hederstierna, (son till Erland Scherna, adlad Hederstierna, Tab 2), född 1726-05-23; volontär vid Hälsinge regemente 1745; löjtnant i fransk tjänst, troligen 1746; regementskvartermästare vid Hälsinge regemente 749-12-29; kapten vid Fersens regemente i fransk tjänst 1752-06-11; kapten med kompani vid Hälsinge regemente 1759; RSO 1761-11-23; major 1764-12-20; premiärmajor vid Kronobergs regemente 1766; överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1775-06-30; vice landshövding i Kronobergs län 1776-01-19; överste för Kronobergs regemente 1777-12-10; landshövding i Kronobergs län 1782-05-15; avsked 1787-02-16, då han fick generalmajors titel; † 1808-10-10 på Stjärnviks säteri, Tävelsås sn, begravd 29/10 (denne vördnadsvärde Herre, som icke mindre hade gjordt sitt namn hedrat och ansedt i denna församling, för sin oskrymtade Gudsfruktan, fridsama vandel, samt prisvärda omsorg om församlingens kyrka och fattige, hadde i många år varit besvärad af svåre stenplågor, som sluteligen äfven sände honom i grafven; 82 år gammal, källa: Tävelsås C:2 s.315, AID: v30166.b162.s315). Bouppteckning 1808-11-15 och följande dagar (källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:96 s.5, AID: v181280.b51.s5). Gift 1763 i Bergunda sn med sin kusin, friherrinnan Johanna von Otter, född 1732-07-03 på Stjärnviks säteri, Tävelsås sn, † där 1802-03-01, begravd 30/3 (fru friherrinnan, generalskan Hederstierna, född von Otter, endast sjuk 1 dygn, sjukdomen var efter doktorns utsago lungbrand; denna vördnadsvärda fru var i allo en gudfruktig, stilla och dygdig själ - ovärderlig i sitt hus, sörjd och saknad av alla; hennes död utom synnerlige plågor, lugn för henne själv, lärorik för andra, källa: Tävelsås C:2 s.301, AID: v30166.b155.s301), dotter till generalmajoren, friherre Carl von Otter och hans 2:a fru Catharina Tham.

Note: 2 (Link)

https://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Hederstierna_nr_1543#TAB_3

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1726-05-23      
Occupation 1745   volontär vid Hälsinge regemente  
Military Service 1749-12-29   regementskvartermästare vid Hälsinge regemente  
Military Service 1752-06-11   kapten vid Fersens regemente i fransk tjänst  
Military Service 1759   kapten med kompani vid Hälsinge regemente  
Occupation 1761-11-23   RSO  
Military Service 1764-12-20   major  
Military Service 1766   premiärmajor vid Kronobergs regemente  
Military Service 1775-06-30   överstelöjtnant vid Jönköpings regemente  
Occupation 1776-01-19   vice landshövding i Kronobergs län  
Military Service 1777-12-10   överste för Kronobergs regemente  
Occupation 1782-05-15   landshövding i Kronobergs län  
Retirement 1787-02-16   avsked, då han fick generalmajors titel  
Burial 1808-10-29      
Note

denne vördnadsvärde Herre, som icke mindre hade gjordt sitt namn hedrat och ansedt i denna församling, för sin oskrymtade Gudsfruktan, fridsama vandel, samt prisvärda omsorg om församlingens kyrka och fattige, hadde i många år varit besvärad af svåre stenplågor, som sluteligen äfven sände honom i grafven; 82 år gammal, källa: Tävelsås C:2 s.315, AID: v30166.b162.s315

Death 1808-11-10 Stjärnviks säteri, Tävelås socken, Kronoberg    
Probate 1808-11-15   och följande dagar (källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:96 s.5, AID: v181280.b51.s5)  
Military Service estimated 1746   löjtnant i fransk tjänst,  
Occupation     Militär. Landshövding i Kronobergs län.  

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Hederstierna, Erland16761730-11-17
Mother Otter, Eva Christina von16841747-06-04
         Hederstierna, Salomon 1726-05-23 1808-11-10
 
Father Hederstierna, Erland16761730-11-17
Stepmother Paulin, Anna Christina
    Half-sister     Hederstierna, Ottiliana
    Half-sister     Hederstierna, Sara 1702 1760-10-10
    Half-sister     Hederstierna, Catharina Maria 1706-02-26
    Half-brother     Hederstierna, Magnus 1723 1773

Families

Family of Hederstierna, Salomon and Otter, Johanna von

Married Wife Otter, Johanna von ( * 1732-07-03 + 1802-03-01 )
 
Event Date Place Description Sources
Marriage 1763-07 Bergkvara, Bergunda socken, Kinnefjärdings härad, Skaraborgs län, Sverige    
Children
Name Birth Date Death Date
Hederstierna, Carl1764-05-161825-07-14
Hederstierna, Erland17661769-07-17
Hederstierna, Erland1770-05-301856-09-10
Hederstierna, Salomon1771-09-151841-07-29
  Attributes
Type Value Notes Sources
REFN 303
 

Attributes

Type Value Notes Sources
REFN 910
 

Family Map