Fröberg, Hulda Teresia

Birth Name Fröberg, Hulda Teresia
Gender female
Age at Death 46 years, 4 months, 6 days

Notes

Note

<B>Bouppteckning:</B><P>
År 1937 den 22 juni förrättades av undertecknade laga bouppteckning i dödsboet efter städerskan Hulda
Teresia Fröberg, vilken född den 4 januari 1891, avled här i staden den 10 maj 1937 och såsom ensam
dödsbodelägare efterlämnade myndige sonen Allan Ture Bertil Fröberg i Västervik, personligen
närvarande.<BR>
Boet uppgavs av den avlidnas syster Anna Fröberg samt antecknades och värderades sålunda:<BR>
<B>Tillgångar:</B><BR>
Kontanta medel:<BR>
Bekommit från De Förenade Kr. 500:-<BR>
Lösegendom:<BR>
1 soffa 5:-, 1 bord 2:-, 2 stolar 2:- Kr.9:-<BR>
1 bord 1:-, 1 byrå 6:- Kr. 7:-<BR>
12 par kaffekoppar 3:-, 6 handdukar 1:- 4:-<BR>
diverse toilettsaker 1:-<BR>
Den avlidnas gångkläder upptages till Kr 25:-<BR>
Summa tillgångar Kr. 546:-<P>
<B>Skulder:</B><BR>
Till Västerviks Begravningsbyrå Kr 187:75<BR>
Till Västerviks Tidningen Kr 24:25<BR>
Till Rosavilla Handelsträdgård Kr 20:-<BR>
Till Bröderna Ljungkvist Kr 83:88<BR>
Till ogulden kommunalskatt Kr 18:-<BR>
Till Bouppteckning & värderingsarvode Kr 10:-
Summa skulder Kr 343:88<BR>
Boet visar alltså en behållning av Kronor 202:12<P>
Att allt blivit riktigt antecknat och tillgångarne efter bästa förstånd värderade intygas av
undertecknade gode män.<BR>
Västervik som ovan<BR>
Underskrifter av: (A Dütz - oläsligt - F.A. Johansson)<P>

Under edlig förpliktelse försäkras att uppgifterna till denna bouppteckning äro i allo riktiga och
att ej något är med vilja eller vetskap utelämnat.<BR>
Tillika försäkras att mig veterligen arvinge eller testamentstagare av den avlidne i dennes livstid
icke erhållit någon gåva av sådan beskaffenhet att hänsyn jämlikt 25 § i Kungl Förordningen om
arvskatt och skatt för gåva skall tagas därtill vid arvskattens bestämmande.<BR>
Västervik som ovan<BR>
Underskrift av: Anna Fröberg<P>

Härvid har jag varit närvarande. Västervik som ovan<BR>
Underskrift: Bertil Fröberg

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 1891-01-04 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län, Sverige    
Death 1937-05-10 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län, Sverige    
Probate 1937-06-22 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län, Sverige    
Person Note

<B>Bouppteckning:</B><P>
År 1937 den 22 juni förrättades av undertecknade laga bouppteckning i dödsboet efter städerskan Hulda
Teresia Fröberg, vilken född den 4 januari 1891, avled här i staden den 10 maj 1937 och såsom ensam
dödsbodelägare efterlämnade myndige sonen Allan Ture Bertil Fröberg i Västervik, personligen
närvarande.<BR>
Boet uppgavs av den avlidnas syster Anna Fröberg samt antecknades och värderades sålunda:<BR>
<B>Tillgångar:</B><BR>
Kontanta medel:<BR>
Bekommit från De Förenade Kr. 500:-<BR>
Lösegendom:<BR>
1 soffa 5:-, 1 bord 2:-, 2 stolar 2:- Kr.9:-<BR>
1 bord 1:-, 1 byrå 6:- Kr. 7:-<BR>
12 par kaffekoppar 3:-, 6 handdukar 1:- 4:-<BR>
diverse toilettsaker 1:-<BR>
Den avlidnas gångkläder upptages till Kr 25:-<BR>
Summa tillgångar Kr. 546:-<P>
<B>Skulder:</B><BR>
Till Västerviks Begravningsbyrå Kr 187:75<BR>
Till Västerviks Tidningen Kr 24:25<BR>
Till Rosavilla Handelsträdgård Kr 20:-<BR>
Till Bröderna Ljungkvist Kr 83:88<BR>
Till ogulden kommunalskatt Kr 18:-<BR>
Till Bouppteckning & värderingsarvode Kr 10:-
Summa skulder Kr 343:88<BR>
Boet visar alltså en behållning av Kronor 202:12<P>
Att allt blivit riktigt antecknat och tillgångarne efter bästa förstånd värderade intygas av
undertecknade gode män.<BR>
Västervik som ovan<BR>
Underskrifter av: (A Dütz - oläsligt - F.A. Johansson)<P>

Under edlig förpliktelse försäkras att uppgifterna till denna bouppteckning äro i allo riktiga och
att ej något är med vilja eller vetskap utelämnat.<BR>
Tillika försäkras att mig veterligen arvinge eller testamentstagare av den avlidne i dennes livstid
icke erhållit någon gåva av sådan beskaffenhet att hänsyn jämlikt 25 § i Kungl Förordningen om
arvskatt och skatt för gåva skall tagas därtill vid arvskattens bestämmande.<BR>
Västervik som ovan<BR>
Underskrift av: Anna Fröberg<P>

Härvid har jag varit närvarande. Västervik som ovan<BR>
Underskrift: Bertil Fröberg

Burial   Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län, Sverige Y  
Occupation     Jungfru, Vaktmästare  

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Fröberg, Gustav Fredrik Teodor1843-03-261899-03-03
Mother Lindström, Anna Lovisa1857-10-231921-12-27
    Brother     Fröberg, Gustaf Emil Gotthard 1877-08-02
    Brother     Fröberg, Ernst Hugo Teador 1879-09-02
    Sister     Fröberg, Anna Maria 1882-04-01
    Brother     Fröberg, Karl Edvard 1884
         Fröberg, Hulda Teresia 1891-01-04 1937-05-10
    Brother     Fröberg, August Werner 1895-02-03 1899-01-06

Families

Family of Engström, Ture Axel and Fröberg, Hulda Teresia

Unmarried Partner Engström, Ture Axel ( * 1895-02-10 + 1959-08-23 )
Children
Name Birth Date Death Date
Fröberg, Allan Ture Bertil1916-05-082001-01-07
  Attributes
Type Value Notes Sources
REFN 16
 

Attributes

Type Value Notes Sources
REFN 55
 

Family Map