Stor släktforskningssida som utgår från familjen Arnholms, och respektives, förfäder och ättlingar. Släktforskningen sträcker sig tillbaka till 1600-talet och innehåller över 3500 personer och 1200 familjer. Detta är vad vi i skrivandes stund funnit men givetvis hoppas vi på mer så vet du någonting så kontakta sidansvarige Anders Arnholm.


Uppgifterna om släkten Andersson har vi i huvudsak fått från Yngve Andersson. och från Rolf Ericson, se nedan.

Uppgifterna om släkten Arnholm, släkten Erlandi-Paulin med flera, bygger till största delen på den släktforskning som Rut Naemi Arnholm lät göra under 1950- och 60-talen.

Elisabeth Jansson, född Helsing, har givit oss en helt ny gren av släkten Arnholm. Hon härstammar från Maria Svensdotter-Arnholm och Elisabeth har nu fört den släktgrenen hela vägen från 1700-talet fram till nutid.

Uppgifterna om släkten Hullberg har vi i huvudsak fått från Lennart Hullberg. Anki Venant, född Sjöberg, har givit oss en ny gren av släkten Hullbergs förfäder.

Uppgifterna om släkten Johansson har vi i huvudsak fått från Margareta Arnholm och Agntea Brunström född Cronhage samt från Fredrik Derefeldt.

Arne Ejler Pedersen i Tørring i Danmark har gett oss alla upplysningarna om släkten Ljungfelt och dess förgreningar i Danmark.

Johan Samzelius i Malmö har bidragit med en massa uppgifter om släkten Petri/Rhodin

Uppgifterna om släkten Johansson/Pettersson har vi fått från Robert Hammarström och Pat DiVarco.

Uppgifterna om släkten Rydholm har vi i huvudsak fått från Brith Rydholm. och från Rolf Ericson, se nedan.

Uppgifterna om släkten Säflund har vi fått från Le Roy Billberg.

Uppgifterna om släkten Thafvelin/Tafvelin/Tavelin har samlats in av Cecilia Thafvelin. Hon har samlat alla sina fakta i programmet Anarkiv och tillsammans har vi översatt detta till html. Cecilia tar gärna emot fler uppgifter om denna gren av släkten.

Släktforskaren Rolf Ericson i Borensberg har hjälpt oss enormt mycket med släkterna Rydholm, Fröberg och Andersson. Han har också gett oss alla uppgifterna om släkten Hörberg, samt om Bengt-släkten. Rolf har epostadressen: rolf.ericson@mbox301.swipnet.se

Lennart Fröberg har forskat vidare på släkterna Fröberg, Hullberg och Säflund och bidragit med många nya namn och uppgifter. Han har dessutom med hjälp av sin svärfar Folke Johansson fått fram hela släkten Johansson. De resultaten finns på Lennarts hemsida: www.froberg.se.

Många har sedan hjälpt oss att komplettera uppgifterna och vi vill framföra ett varmt tack till alla dessa. Vi vill dessutom gärna få in ännu fler uppgifter!